• Bà Phí Thị Tám

    Sinh năm 1974 - quê quán xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đương thời khôi phục lại chức vụ Chủ tịch HĐQT tập đoàn CK Đệ Nhất Toàn Cầu Châu Âu năm 2004 hoạt động và công tác trở lại vào đầu năm mới 2016.