Các thông tin mới nhất về bà Phí Thị Tám

Các thông tin mới nhất về bà Phí Thị Tám - ngày 11/10/2015 bà đã hồi phục sức khỏe trở lại và đã nhận được quyết  định của chính phủ Hoa Kỳ ký quyết định khôi phục mã số bảo mật (G8) để bà Tám nhận công Tác vào đầu năm 2016. Tất cả nguồn ngoại tệ của tập đoàn Chứng Khoán Toàn Cầu Châu Âu do ông Việt Nguyễn uỷ quyền cho bà Tám năm 2004 - 2007 - 2011 - 2012 đều do bà Tám toàn quyền quản lý. Tất cả thủ tục đã hợp pháp và được pháp luật Quốc Tế bảo vệ mã số bảo mật cá nhân. Bắt đầu triển khai bệnh viện Quốc Tế vào năm 2016. Tổng số tiền đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ (USD) 100% trang thiết bị của Mỹ, với tổng cộng 220 phòng bệnh cao cấp. Bên cạnh việc đầu tư bệnh viện bà Tám đã được chính phủ Hoa Kỳ đồng ý duyệt xây dựng một khu tôn thờ tâm linh Cổng Trời tại thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên. Tất cả nguồn tiền đầu tư đều do sự điều hành và quyết định của riêng cá nhân bà Phí Thị Tám. Hiện tại, đang đương thời khôi phục chức vụ hoạt động lại và hoạt động vào năm nay cho kịp tiến độ pháp lý.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được xét duyệt!